For heavy parts this is a good solution

One or two EU pallets with breaks to be able to pick/leave the details via parameters directly in the robot’s control box.
This solution has a few options, if you want an operator panel with our fine HMI and/or vision look at inPallet!

Detailed weight: : 0-100kg
Installation area: Project managed

Fråga oss!

Tillgänglighet är något vi hela tiden jobbar aktivt med på InLead. För oss på InLead är det viktigt att kunden känner sig trygg genom hela projektet. Det handlar både om en tydlig dialog vid uppstart och support efter färdigställd installation.