Gäller det kutshantering så är det detta du ska ha

Enkelheten genomsyrar alla delar, utan att ge avkall på kvaliteten. Kompakt enhet som byggs på en bottenplatta,
1200 x 1800 mm. Här har vi tagit operatörsgränssnittet till en ny högre nivå, skriv in måtten före och efter bearbetning så är robotprogrammet klart.

Laddning/plundring av detaljer

Sker via ett rundbord, utanför robotens arbetsområde. För en enkel hantering av ämnen beskriver operatör direkt i operatörspanelen hur detaljen ser ut före och efter bearbetning i några enkla steg som beskrivs tydligt. När höjd och diameter beskrivits på detalj visualiseras de justeringar i magasin och gripdon som krävs.

Vid eventuella tillval finns dessa funktioner också med i operatörspanelen.

Detaljvikt: 2 x10 kg
Installationsyta: 1500 x 2700 mm
Maxvikt fullt magasin: 400kg, 200kg per sida
Magasinkapacitet (en sida): Ex. Diameter 100mm, Höjd 50 mm = 45st