Projektstyrning

“inlead

Vårt engagemang gör oss konkurrenskraftiga

Genom tydlig projektstyrning blir våra projekt tillsammans med er framgångsrika. Vid projektstart tar vi på InLead fram en tydlig, genomarbetad projektplan utifrån aktuellt projekt. Vår konstruktionsavdelning har bred erfarenhet av avancerad automation och maskinkonstruktion. Via verktyget Easy Planning planerar vi in de viktigaste grindarna som sen bryts ner i en Huki-plan inom respektive område; el, mekanik och mjukvara. Den mekaniska konstruktionen görs i SolidWorks. Vid behov simulerar vi flöden och hantering för att säkerställa processen. Vi jobbar med operatörsvänliga system som ger en tydlig överblick i såväl projekt som vid hantering av robotceller. I ett nära samarbete med kunden kan vi se till att våra automationslösningar får högsta användarvänlighet och blir hållbara under lång tid. Därför är er delaktighet under projektets gång av största vikt för ett lyckat resultat.

Våra grindar är dessa:

  • PAT överlämnande mellan sälj och produktion.
  • DAT Konstruktionsgenomgång med kund.
  • FAT Funktionstest i våra lokaler innan leverans.
  • SAT produktionstest i era lokaler där vi tillsammans går igenom cykeltid och tillgänglighet.
  • Riskanalys och CE-dokumentation.

Fråga oss!

Tillgänglighet är något vi hela tiden jobbar aktivt med på InLead. För oss på InLead är det viktigt att kunden känner sig trygg genom hela projektet. Det handlar både om en tydlig dialog vid uppstart och support efter färdigställd installation.

Kontakta oss >

“Personal