Vårt engagemang gör oss konkurrenskraftiga

Genom tydlig projektstyrning blir våra projekt tillsammans framgångsrika. Vid projektstart tar vi fram en tydlig, genomarbetad projektplan utifrån aktuellt projekt. I vårt planeringsverktyg planerar vi in de viktigaste grindarna som sen bryts ner inom respektive område el, mekanik och mjukvara.

Er delaktighet under projektets gång är av största vikt för ett lyckat resultat. Ni ska leva med denna lösning under många år framöver.

Våra grindar är dessa

PAT överlämnande mellan sälj och produktion.

DAT Konstruktionsgenomgång med kund.

FAT Funktionstest i våra lokaler innan leverans.

SAT produktionstest i era lokaler där vi tillsammans går igenom cykeltid och tillgänglighet.

Fråga oss!

Tillgänglighet är något vi hela tiden jobbar aktivt med på InLead. För oss på InLead är det viktigt att kunden känner sig trygg genom hela projektet. Det handlar både om en tydlig dialog vid uppstart och support efter färdigställd installation.