Tjänster och produkter

Tjänster och produkter

Det är inte alltid behov är en helt ny cell, kanske endast förändringar av befintlig anläggning. T.ex. anpassning till en ny variant/produkt som kräver nya ingående komponenter i cellen.

Utöver kompletta automationslösningar kan vi även hjälpa er med:

Tjänster

 • Mekanisk konstruktion.
 • Elektrisk konstruktion.
 • Programmering av robotsystem, plc, säkerhetsplc,  frekvensomformare, linjärstyrningar och visionsystem.
 • HMI-konstruktion (operatörsinterface).
 • Ombyggnad/anpassning av befintliga automationlösningar och maskiner.
 • Montage och konstruktion av automatisk dörr eller lucka på t.ex. CNC maskiner.
 • Service och underhåll.
 • Serviceavtal.
 • CE och riskanalys.

Produkter

 • Visionsystem, 2D och 3D. Vi har erfarenhet från Fanuc, Cognex, Sensor Control, DiVision och Scape (3D Bin Picking).
 • Gripdon; konstruktion och tillverkning.
 • Bandtransportörer.