Våra maskinbetjäningsceller för industrirobotar och portalrobotar

För att effektivt maskinbetjäna era system har vi på InLead ett antal beprövade standardceller. Vi använder oss av två av världens största robotfabrikat; Fanuc och ABB och har bl. a. erfarenhet av maskinbetjäning och hantering av skärande bearbetning, gjuteri- och plastmaskiner. Genom att effektivisera och automatisera i en befintlig produktion med hjälp av någon av våra standardlösningar kan vi bidra till en kostnadseffektiv tillväxt hos våra kunder. Nedan specificeras några av våra standardlösningar för maskinbetjäning. Vi har även möjlighet att sälja FRAi:s portallösningar till verkstadsindustrin i Sverige. FRAi ser vår stora erfarenhet inom automation som en stor tillgång för att alltid kunna presentera den mest optimala lösningen i varje enskilt fall.