Tjänster för anpassning av befintlig anläggning

Att skapa kostnadseffektiv tillväxt behöver inte alltid betyda att man är i behov av en helt ny maskinbetjäningscell. Det finns många lösningar som bygger på förändringar eller anpassningar av befintlig anläggning. Detta kan exempelvis vara anpassning av produktionen till en ny produkt eller produktvariant som kräver andra ingående komponenter i cellen eller liknande.

Vi erbjuder

Kompletta automationslösningar

Mekanisk konstruktion.

Elektrisk konstruktion.

Programmering av robotsystem, plc, säkerhetsplc, frekvensomformare, linjärstyrningar och visionsystem.

HMI-konstruktion (operatörsinterface).

Ombyggnad/anpassning av befintliga automationslösningar och maskiner.

Montage och konstruktion av automatisk dörr eller lucka på t.ex. CNC-maskiner.

CE och riskanalys.

Fråga oss!

Tillgänglighet är något vi hela tiden jobbar aktivt med på InLead. För oss på InLead är det viktigt att kunden känner sig trygg genom hela projektet. Det handlar både om en tydlig dialog vid uppstart och support efter färdigställd installation.

Service och underhåll

På InLead är en av våra största stoltheter vår serviceinriktade och kunniga personal som gör att vi kan erbjuda den support som krävs i varje projekt. Vi erbjuder olika typer av utbildningar, serviceavtal och underhåll för att säkerställa att våra automationslösningar blir hållbara under så lång tid som möjligt.

Tillval och samarbetspartners

För att våra lösningar ska passa våra kunder så bra som möjligt erbjuder vi ett antal olika tillval som exempelvis visionsystem, 2D och 3D. Vi har erfarenhet av Fanuc, Cognex, Sensor Control, DiVision och Scape (3D Bin Picking). Vi kan även tillhandahålla konstruktion och tillverkning av gripdon vid behov, samt bandtransportörer.