Case

Våra case

Case #1

En ABB 2600 flyttar detaljer mellan inpall, svarv, renblåsning, mätning, Vision-inspektion, gradning och utpall. Detaljerna kommer in i cellen via pallbana. En Vision-kamera guidar roboten vid plockning. Detaljerna står på varandra med mellanlägg i mellan. Hela cellen styrs via en separat operatörspanel, vilket ger operatören en enkel hantering.

Case #2

En Fanuc LR Mate plockar detaljer från paletter som transporteras på en palettbana. Roboten placerar detaljen i en fleroperationsmaskin och låser fast den. Under detaljen finns ett ljusbord som ger en skarp kontrast av detaljen. En Vision-kamera över maskinen tar bilder och förmedlar bearbetningskoordinater till fleroperationsmaskinen. Hela cellen styrs via en separat operatörspanel, vilket ger operatören en enklare hantering.

Case #3

En Fanuc LR Mate placerad på maskinen betjänar svarven. Detaljerna placeras i en pallvält. Transporteras via transportbanor till robot. En Vision-kamera placerad över banan guidar roboten till plockning. Detaljen passerar en gängkontroll innan uttransport. I detta fall har vi byggt upp ett användarvänligt gränssnitt direkt i robotens programmeringsenhet.

Case #4

En ABB 4600 plundrar en formspruta med plastdetaljer. Klipper bort göt, fullgjutningskontroll, lasermärkning, stapling av detaljer på utbana. Hela cellen styrs via en separat operatörspanel, vilket ger operatören en enkel hantering.

Case #5

För att lyckas med ert uppdrag installerar vi ibland speciallösningar i våra maskiner och robotceller. Det kan vara fixturer, Vision, lasermärkning, matningslösningar m.m. Vi har även byggt om ett flertal CNC-maskiner för att möta kundens önskemål. På bilden har vi placerat en 3-axlig portal inuti svarvens bearbetningsrum. Portalen fångar upp ämnen som kapas från ett stycke. Tidigare stannade maskinen mellan varje avsvarvning, nu kan den köra färdigt hela ämnet.