Våra case

Våra olika automationslösningar kan se väldigt olika ut beroende på kundens behov. Vår ambition att skapa smidig och enkel hantering av våra automationslösningar uppskattas av våra kunder. Enkelt att göra rätt och svårt att göra fel genomsyrar alla våra lösningar. Här har vi samlat några exempel på lösningar som vi har levererat till våra kunder.

Automatiska artikelbyten med stor buffertkapacitet

Utmaning
På en liten yta skapa en stor buffert av detaljer med automatiska artikelbyten med olika gripdon
och svarvchuckar.
Lösning 
Ett höglagersystem där kunden kan placera ämnen med tillhörande robotgripdon och maskinchuckar.
Allt styrs via ett överordnat HMI där kunden skapar recept för respektive artikel som sedan läggs i en kölista.
Resultat
Automatiska artikelbyten med stor buffertkapacitet.

Snabba flöden med lång obemannad körning

Utmaning
Snabb bearbetningscykel- tid mellan 7-15 sekunder.
Flertal olika ämnesvarianter.
Lösning
DUAL InVEYOR med dubbla robotar. för in och utmatning ur maskin.
Resultat
Lång obemannad körning med korta ställtider..

Kraftig kapacitetsökning på mindre yta

Utmaning
Stor produktflora. Snabba flöden och korta ställtider. Stor buffertkapacitet.
Lösning
Två upp och nedmonterade robotar som lämnar detaljer på paletter där de vägs och blåses rena. Den tredje roboten byter paletter och lämnar dem på vagnar för vidare transport i produktionen.
Resultat
Fyra äldre maskiner ersattes med två nya helt automatiserade maskiner.

Snabb kvalitetssäkrad produktion

Utmaning
Axlar ska svarvas med höga toleranser för att i nästa steg vidarebefodras i kundens produktion med så liten bemanningsgrad som möjligt.
Lösning
En robot plockar axlar direkt ur pall med hjälp av visionsystem. Svarvning, renblåsning, mätning, märkning och placering av ämnena i paletter. Allt styrs via en 19” operatörsvänlig skärm.
Resultat
Kvalitetssäkrad produktion med korta ställtider