Vi hälsar Viktor välkommen till oss!

Viktor Wahlström började hos oss den 2 januari, han ska främst arbeta som Servicetekniker ute hos kunder

men även med byggnation i verkstaden.

Välkommen till oss i Team InLead!